TH | EN

แอนไท เอจจิ้ง ปรึกษา บทความ/ถามตอบ นัดหมาย ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

divana clinic anti-aging

Holistic Diagnosis IV Detox Japanese Facial Uplift with
Shiatsu & Moghusa

 

divana clinic a la carte

 

divana clinic skin benefits

Ultra Body Firming - Anti Cellulite

 

โปรแกรมเพื่อช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายด้วยกรรมวิธีการผสานด้วยการทำทรีตเม้นท์ เพื่อลดและกระชับสัดส่วนตามมาตรฐานโปรแกรมของดีวานา Siamese Twin Anti-Cellulite Regimen ควบคู่ไปกับการใช้สารธรรมชาติเพื่อช่วยกระตุ้นเซลล์แต่ละเซลล์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเร่งกระบวนการเผาผลาญและลดขนาดของเซลล์ไขมัน พร้อมทั้งปรับ สมดุลย์และช่วยในการยกกระชับผิวเฉพาะส่วนได้เป็นอย่างดี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพท์ที่ดีขี้้นและกระตุ้นการทำงานต่างๆของเซลล์จากภายใน การให้อาหารเซลล์โดยการรับประทานสามารถช่วยในการกระตุ้นการทำงานต่างๆของเซลล์จากภายในได้เป็นอย่างดี

 

ประสิทธิภาพสมบูรณ์: เดือนละสองครั้ง / ทำต่อเนื่่องอย่างต่ำสามถึงห้าครั้ง เริ่มต้นเห็นผลได้ชัดเจน