TH | EN

แอนไท เอจจิ้ง โปรแกรม ปรึกษา บทความ/ถามตอบ นัดหมาย ประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา

divana clinic

natural anti-aging

 

ความอ่อนเยาว์เป็นสุดยอดความปรารถนาของมนุษย์ทุกคน หากทว่าความงามจะดำรงอยู่อย่างยาวนาน คำตอบมิได้อยู่เพียงการบำบัดรักษาด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัยอย่างเดียว ด้วยพื้นฐานอันใหญ่ยิ่ง ยังอยู่ที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการดูแลปรนนิบัติตนเองสม่ำเสมอ บนแนวคิดของการฟื้นฟูดูแลและปรนนิบัติจนเห็นผลชัดจากภายในสู่ภายนอก เพราะอวัยวะภายในเป็นกลไกสำคัญที่สุดของร่างกาย ขณะที่เซลล์ก็เป็นกลไกสำคัญที่สุดของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย จึงเห็นได้ว่าทุกส่วนภายในร่างกายเราทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงานอย่างสมดุลและต่อเนื่อง เมื่อนั้นร่างกายและจิตใจก็จะมีความสมบูรณ์แข็งแรง อันส่งผลให้รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณงดงามและ อ่อนเยาว์ตามไปด้วย ซึ่งนำมาสู่วิวัฒนาการของศาสตร์แห่งความอ่อนเยาว์ ที่เรียกว่า เวชศาสตร์แห่งการชะลอวัย หรือเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (Anti-Aging Medicine) และการชะลอความเสื่อมของเซลล์ โดยใช้ธรรมชาติบำบัดหรือระบบทำงานในตัวของแต่ละเซลล์ เองเป็นเครื่องมือในเวลาต่อมา