TH | EN

แอนไท เอจจิ้ง ปรึกษา บทความ/ถามตอบ นัดหมาย ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

divana clinic anti-aging

Holistic Diagnosis IV Detox Japanese Facial Uplift with
Shiatsu & Moghusa

 

divana clinic a la carte

 

divana clinic skin benefits

Delayed Food & Inhalant Allergic Test (221 type)

 

การตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ที่ต้นเหตุทั้งในส่วนของภูมิแพ้อาหารแบบเรื้อรัง และภูมิแพ้ทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง ด้วยการเจาะเลือดในปริมาณเพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้ว โดยที่ไม่ต้องอดอาหาร ซึ่งช่วยในการหาสาเหตุที่แท้จริงว่าแพ้อาหารหรือสารชนิดใด และการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ พร้อมทั้งแพทย์จะแนะนำ การดูแลรักษาด้วยวิธีการแพทย์แบบผสมผสาน เพื่อช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง เพื่อลดการใช้ยาเคมีและป้องกันการเกิดภูมิแพ้ในอนาคต