TH | EN

แอนไท เอจจิ้ง ปรึกษา บทความ/ถามตอบ นัดหมาย ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

divana clinic anti-aging

Holistic Diagnosis IV Detox Japanese Facial Uplift with
Shiatsu & Moghusa

 

divana clinic a la carte

 

divana clinic skin benefits

Amino Plus

 

Super Nutritious หรือโปรตีนเข้มข้นที่จำเป็นสำหรับร่างกายเพื่อช่วยในการกระตุ้นระบบประสาททำให้ระบบประสาทตื่นตัว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเส้นเลือดที่นำมาเลี้ยงหัวใจ ช่วยในการล้างสารพิษซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของความอ่อนล้าช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาสดชื่นแข็งแรง คงความอ่อนเยาว์ สดใส เหมาะสำหรับผู้ที่เหนื่อยล้าและเครียดจากการทำงานและ การเดินทาง ปรับสภาพร่างกายให้คืนความสมบูรณ์แข็งแรงอย่างรวดเร็ว

 

ประสิทธิภาพสมบูรณ์: อาทิตย์ละครั้ง / ทำต่อเนื่่องอย่างน้อยสิบครั้ง เริ่มต้นเห็นผลได้ชัดเจน